Dine Klagemuligheder

Som sundhedsautoriseret behandler er jeg underlagt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

  • Som autoriseret sundhedsperson er jeg forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i mit arbejde
  • Jeg skal skrive journaler i forbindelse med behandling af dig
  • Jeg har pligt til at deltage i tilsyn, som foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Hvis jeg oplever en utilsigtet hændelse, skal jeg rapportere den til Styrelsen for Patientsikkerhed

Derfor har du også mulighed for at klage over behandlingen.

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter bl.a.:

  • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
  • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
  • Information om og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Sundhedspersoners tavshedspligt

Dine muligheder for at klage, kan du se mere om her: https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/ og du kan også læse om hvordan du kan få bistand og vejledning til at klage.

Læs mere: Styrelsen for Patientsikkerhed